Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 519 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 242 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 88 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 345 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 676 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 101 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 700 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 836 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 652 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 282 lượt xem
đã trả lời 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi h.takeshi (920 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...