Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 473 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 228 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 318 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 580 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 213 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 693 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 833 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 582 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 278 lượt xem
đã trả lời 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 196 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012 trong Du học Nhật bởi macjanh (11,500 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...