Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 500 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 235 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 334 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 617 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 219 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 695 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 835 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 614 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 281 lượt xem
đã trả lời 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi h.takeshi (920 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...