Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,774 câu hỏi

3,915 câu trả lời

2,822 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm việc ở Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 147 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,310 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 916 lượt xem
đã trả lời 2 Tháng 4, 2013 trong Làm việc ở Nhật bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 198 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,150 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 482 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 894 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...