Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,623 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Vì sao lại thế...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,220 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 97 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 6, 2013 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 440 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 226 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 300 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 241 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...