Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm thế nào để...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 7,195 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 186 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,006 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 2,928 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 530 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,221 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 821 lượt xem
đã bình luận 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi raketty (11,100 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4,784 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...