Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm thế nào để...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 6,014 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 161 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 899 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 2,897 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 506 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,162 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 193 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 800 lượt xem
đã bình luận 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi raketty (11,100 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4,466 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 196 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...