Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

... là gì, là ai? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 329 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 2,138 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi phew (19,690 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 265 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 730 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 346 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 616 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 886 lượt xem
sửa nội dung 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
sửa nội dung 19 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 354 lượt xem
sửa nội dung 18 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 225 lượt xem
sửa nội dung 13 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 795 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 355 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
đã trả lời 10 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 158 lượt xem
sửa nội dung 9 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...