Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

... là gì, là ai? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 307 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 2,123 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi phew (19,690 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 259 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 721 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 339 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 600 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 825 lượt xem
sửa nội dung 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 153 lượt xem
sửa nội dung 19 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 335 lượt xem
sửa nội dung 18 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 214 lượt xem
sửa nội dung 13 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 753 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 342 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
đã trả lời 10 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 150 lượt xem
sửa nội dung 9 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...