Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,774 câu hỏi

3,915 câu trả lời

2,822 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Xin-Cho tài liệu học tập - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 249 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 167 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 343 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,045 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 852 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 3,066 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 252 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,088 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,597 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 313 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 421 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...