Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,623 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Xin-Cho tài liệu học tập - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 1,303 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 192 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 470 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 872 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 3,103 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 265 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,648 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 314 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 421 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...