Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...