Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 130 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 121 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...