Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp từ vựng - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 314 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 303 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 5,151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...