Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp từ vựng - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 174 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 207 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 319 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 266 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 326 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...