Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 108 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,087 lượt xem
đã bình luận 5 Tháng 5, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Đinh Văn Hợp
0 phiếu
1 câu trả lời 188 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 621 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 4,480 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...