Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 403 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,119 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 531 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 244 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 438 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,019 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 471 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...