Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Học tiếng Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 122 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 78 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...