Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Học tiếng Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 805 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 245 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 241 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 108 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...