Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Học tiếng Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 104 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 122 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...