Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 147 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,150 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 915 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,309 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 197 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 482 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 893 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...