Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 140 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,135 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 856 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,283 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 192 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 288 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 458 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 871 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...