Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 49 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 836 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,257 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 190 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 284 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 452 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 859 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...