Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 146 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,147 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 891 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,298 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 195 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 294 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 471 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 883 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...