Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
13 câu trả lời 42,412 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,175 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,711 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 689 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 344 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,211 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 24,310 lượt xem
đã bình luận 13 Tháng 8, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Lớp học tiếng Nhật Tân Bình
0 phiếu
0 câu trả lời 476 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 153 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,154 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 272 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,793 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 204 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 3,042 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...