Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 589 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 137 lượt xem
0 phiếu
13 câu trả lời 42,745 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,311 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,443 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 707 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 353 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,748 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 24,851 lượt xem
đã bình luận 13 Tháng 8, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Lớp học tiếng Nhật Tân Bình
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,233 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 286 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,925 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...