Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

+1 phiếu
11 câu trả lời 1,926 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 12,925 lượt xem
0 phiếu
12 câu trả lời 41,846 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 655 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 310 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,794 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 286 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 23,433 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 389 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,102 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 243 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,546 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 200 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,984 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...