Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 22,091 lượt xem
0 phiếu
12 câu trả lời 41,169 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 12,291 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,800 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 316 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,052 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 221 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,372 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,382 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 293 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 192 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,730 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 630 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...