Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
13 câu trả lời 42,411 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 196 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,173 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,704 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,517 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 322 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 689 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 344 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,210 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,761 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 448 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...