Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,926 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 12,925 lượt xem
0 phiếu
12 câu trả lời 41,846 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,338 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 655 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 310 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,794 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,333 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 286 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 223 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...