Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,802 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,395 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

【課題 853】 転勤でブラジルに行くことになった。外国に住む(   )と、張り切ってポルトガル語を勉強し始めた。だが、その言葉の環境のないところで外国語を学ぶのは難しい。

0 phiếu

Vi sao sau からといって lai co them chu と. Thong thuong て va  と khong dung canh nhau duoc dung khong a. Them vao do からといって co nghia la "cho du...cung khong" dung khong a? nhung thay no khong phu hop voi nghia cua cau nay. Mong cac ban giai thich giup. Cam on cac ban-----------------------------------
Câu hỏi từ http://quiz.tenkana.vn
-----------------------------------
次の文の(___)の部分に入れるのに最も適当なものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

転勤でブラジルに行くことになった。外国に住む(   )と、張り切ってポルトガル語を勉強し始めた。だが、その言葉の環境のないところで外国語を学ぶのは難しい。
  • (1) とはいえ
  • (2) にしても
  • (3) からといって
  • (4) からには

-----------------------------------
正解:3
-----------------------------------
đã hỏi 30 Tháng 4, 2015 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

Có hai cách sử dụng ngữ pháp  からといって

1. ...からといって ( người ấy nói ) VÌ....

ý nghĩa : dùng để trích dẫn lí do người khác nói

用事があるからと言って、彼女は途中で帰った。

Cô ấy bỏ về giữa chừng vì nói rằng có việc

2...からといって + cách nói phủ định : CHO DÙ.... CŨNG KHÔNG

Ý nghĩa 

diễn tả ý nghia không phải lúc nào cũng vì X nên Y

手紙がしばらく来ないからと言って、病気では限らないよ。

Cho dù thư lâu tới cũng không hẳn là ( anh ấy ) bị bệnh 

-----
Ở bài tập trên có lẽ bạn hiểu sai nghĩa của cấu trúc ngữ pháp.

Còn vì sao lại có thêm と thì mình không giải thích được  ( mình mới chỉ sơ cấp ) . nếu bạn hiểu được vì sao thì trả lời lại trong bình luận để mình biết với nhé

 

 

đã trả lời 14 Tháng 5, 2015 bởi KhiemNI (3,320 điểm)

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
...