Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

【課題 7011】 親子以外の人間関係は、制度的にも心理的にも、必要_____、精算することができる。しかし、変化の激しい現代社会の中にあっても、親子関係だけは、いまだに精算のできない、特殊な人間関係である。

0 phiếu

BAN CO THE GIAI THICH CHO MINH CAU NAY KHONG? MINH KHONG HIEU LAM. CAM ON BAN-----------------------------------
Câu hỏi từ http://quiz.tenkana.vn
-----------------------------------
次の文の_____の部分に入れるのに最も適当なものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

親子以外の人間関係は、制度的にも心理的にも、必要_____、精算することができる。しかし、変化の激しい現代社会の中にあっても、親子関係だけは、いまだに精算のできない、特殊な人間関係である。
  • (1) といえども
  • (2) につけ
  • (3) とあれば
  • (4) にせよ

-----------------------------------
正解:3
-----------------------------------
đã hỏi 16 Tháng 4, 2015 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

Mẫu câu:

~とあれば: vì A nên B, Nếu là A, thì B...chỉ mối quan hệ nhân quả giữa A và B

Theo mình câu này có thể dịch như sau

Mối quan hệ của con người ngoại trừ mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, dù cho có cưỡng ép hay mang tính tâm lý, thì khi cần thiết vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại đang có sự biến hóa mạnh mẽ thì chỉ có mỗi quan hệ giữa bố mẹ và con cái đến bây giờ vẫn không thể thay đổi, đó là mối quan hệ giữa con người mang tính chất đặc biệt.

 

đã trả lời 16 Tháng 4, 2015 bởi sakura_hana (3,840 điểm)
...