Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

các 先輩.cho e hỏi câu này dịch sang tiếng nhật như thế nào ạ: đi họp lớp cấp 3

0 phiếu
đã hỏi 14 Tháng 12, 2014 bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
ý bạn là đang học cấp 3. Nếu như vậy thì có thể nói

高校に通っています:đang học cấp 3

hoặc

高校生です:là hs cấp 3
đã trả lời 15 Tháng 12, 2014 bởi bigtoe (5,650 điểm)
...