Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,606 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

nhờ dịch

0 phiếu
quy tắc ửng xử trong công ty
đã hỏi 25 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
「会社の行為規則」と思っている。 :)

愛想規則を検索したのですが、見つからなかったな。
đã trả lời 26 Tháng 9, 2014 bởi mask
...