Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,800 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bạn ơi, giúp mình phân biệt 2 mẫu này với

0 phiếu

Các bạn ơi, giúp mình phân biệt 2 mẫu dưới đây với

Mình thấy về nghĩa và cách dùng đâu có gì khác nhau, rất khó phân biệt khi làm trắc nghiệm

VようとVるまいと 

VようかVるまいか

Như 2 ví dụ dưới đây VD 1 thì chọn a mà VD 2 thì chọn b

①。あなたは反対 (a.しようとしまいと/b. しようかするまいか)私は一人で行くつもりです。

②.大学院へ(a.行こうと行くまいと/ b.行こうか行くまいか)悩んだ末、いい仕事が見つかったので就職することにした。

Ai rõ giải thích giúp mình với.

Arigatou các bạn.

 

 

đã hỏi 4 Tháng 1, 2014 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Nguyễn Thị Anh Tình

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.
...