Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,623 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

cho mình hỏi N4 của tiếng nhật là học xong bao nhiêu bài của minna

0 phiếu
đã hỏi 16 Tháng 10, 2013 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi thanh

2 Câu trả lời

0 phiếu
Thông thường học hết 50 bài mina là bạn có thể thi N4 được rồi :))
đã trả lời 17 Tháng 10, 2013 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
Mình vừa học lớp ôn ngữ pháp N4 thì nhận thấy học hết 50 bài chỉ gần hết ngữ pháp N4 thôi chứ chưa đủ. Một số điểm ngữ pháp lại nằm trong cuốn Minna trung cấp.
0 phiếu
bạn học xong 50 bài minna thì hết N4 nha bạn

Nhật ngữ Jellyfish HCM:https://www.facebook.com/JellyfishEducationHCM/
đã trả lời 27 Tháng 11, 2015 bởi jellyfish (220 điểm)
...