Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,802 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,395 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

将来、家族や大切な人が病気や艱難に見まわれた時に、どちらが支援できるか?幸福かかは、言うまでもありません。 かかは có vai trò gì vậy nhỉ. xin giải thích giúp cho mình...

+1 phiếu
đã hỏi 17 Tháng 5, 2013 bởi thaonguyen14012 (2,230 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu
かか là TYPO, ghi nhầm thôi.

○ どちらが幸福かは、言うまでもありません。
đã trả lời 17 Tháng 5, 2013 bởi phew (19,690 điểm)
はい、ありがとうございます。。。

Các câu hỏi liên quan

...