Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,802 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,395 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

bạn mình gửi cho một cái địa chỉ dài, rất nhiều số. mình muốn gửi thư cho bạn thì cứ viết địa chỉ y chang vậy thôi hay sao? vì mình nghe nói ở nhật có dùng mã số bưu điện.

0 phiếu
đã hỏi 27 Tháng 5, 2012 bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
Chắc cái địa chỉ đó bao gồm mã bưu điện. Mã bưu điện là 7 chữ số, như 123-0001.
Nếu như sống ở nhà chung cư thì có một số chữ số nữa.

Bằng Roma-ji viết như này:

Saori Yamamoto                   // họ tên
#100 Monzen-apart              // số phòng và tên nhà chung cư
1-2 Monzen-cho, Naka-ku   // địa chỉ chi tiết
Nagoya-shi, Aichi-ken          // TP, Tỉnh
123-0001                                // mã số bưu điện
Japan                                      // nước

Thật ra là không ghi mã cũng được, vì nó được dùng chính là để phân loại tự động. Ngược lại, nếu có mã bưu điện chính xác thì không ghi TP và tỉnh cũng đến được, mặc dù không ai cố tình làm thế.
đã trả lời 27 Tháng 5, 2012 bởi phew (19,690 điểm)

Các câu hỏi liên quan

...