Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

芸者の歴史はどうですか

0 phiếu
đã hỏi 2 Tháng 12, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

http://www.geishamatsuyama.jp/history2.html

参考しましょうね!

đã trả lời 15 Tháng 12, 2011 bởi duongquangvuong (650 điểm)

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
...