Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,765 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

芸者の歴史はどうですか

0 phiếu
đã hỏi 2 Tháng 12, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

http://www.geishamatsuyama.jp/history2.html

参考しましょうね!

đã trả lời 15 Tháng 12, 2011 bởi duongquangvuong (650 điểm)

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 155 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
...