Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

minh dang hoc tieng nhat ma minh hay lam sai phan tro tu.co ban nao gioi giup minh dc ko?

0 phiếu
đã hỏi 24 Tháng 11, 2011 bởi DJyessem (120 điểm)

1 câu trả lời

+2 phiếu

Trợ từ trong tiếng Nhật có quy tắc cực kỳ chặt chẽ, trong minna thì học bắt đầu từ がっこうへいきます đến ごはんをたべます、ともだちにあいます、かいしゃではたらきます.

Bạn tạm thời có thể nhớ những cách dùng sau:

1. へ+いきます、きます、かえります -> đi và về thì へ

2. N + を + たべます、のみます
 にほんご+を+べんきょうします ->
を để biểu thị N là đối tượng của hành động

3. で+うります、かいます、はたらきます -> で để chỉ phạm vi thực hiện hành động (không biểu thị ý nghĩa gì về hướng)

4. N がPlaceにある・いる -> に biểu thị "có N ở Place"

5. に VS へ -> cả hai đều có thể sử dụng thì biểu thị phương hướng, điểm đến, đích đến (nhưng sắc thái sẽ hơi khác)

5a. がっこうへいきます -> thiên về sắc thái "thực hiện hành động đi đến trường"

5b. がっこうにいきます -> thiên về sắc thái "địa điểm mà tôi đi đến là trường"

Như vậy về cơ bản, ý nghĩa hoàn toàn như nhau

6. に VS と -> と thể hiện sự tương tác qua lại, trong khi に chỉ là sự tương tác 1 chiều.

6a. ともだちとそうだんします -> cả hai cùng bàn bạc, trao đổi

6b. ともだちにそうだんします -> ngầm ý một phía tích cực hỏi han để nhận ý kiến của phía còn lại.

Vì vậy, những trường hợp như "vô tình gặp phải A san", "nói cho bố mẹ biết mình đã làm sai sth"... thì dùng に là tự nhiên nhất.

Cơ bản là như vậy, mìnnh k biết bạn học đến đâu nên cũng không trình bày nhiều (mà mình cũng k có biết bao nhiêu) , chỉ hỗ trợ được phần nào hay phần đó thôi.

Nếu như thấy rối thì cứ học thuộc cho rồi là khỏe nhất ^^v

đã trả lời 25 Tháng 11, 2011 bởi yuchj (8,390 điểm)
Cả nhà vỗ tay khen bạn ^^

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 625 lượt xem
...