Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,618 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở Nhật, khi thầy cô vào lớp thì lớp trưởng thường nói câu gì để cả lớp đứng lên?

0 phiếu
đã hỏi 27 Tháng 7, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách

2 Câu trả lời

+2 phiếu
起立 - きりつ

Bonus thêm câu hô kêu ngồi xuống: 着席 - ちゃくせき
đã trả lời 27 Tháng 7, 2011 bởi yuchj (8,390 điểm)
Cảm ơn bạn nhiều.hihi
0 phiếu

起立!礼! Mình xem 1 số chương trình thấy nói vậy đấy.smiley

đã trả lời 14 Tháng 1, 2013 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
...