Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

có ai ai biết dịch câu này dịch giùm với "căn hộ cho các đối tượng có nhu cầu bức xúc về nhà ở trên địa bàn"

0 phiếu
đã hỏi 5 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi pipecoi (300 điểm)
sao k phải là " nhu cầu cấp bách" mà lại là " nhu cầu bức xúc" nhỉ ?

3 Câu trả lời

+1 phiếu
 
Câu trả lời hay nhất
地区で住宅の緊急需要を持っている対象向けのアパート。
đã trả lời 9 Tháng 6, 2011 bởi thaole (970 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 25 Tháng 1, 2013 bởi takeshi
0 phiếu
人地域で住宅を押すのニーズを持っている人のアパート
đã trả lời 7 Tháng 6, 2011 bởi hamchoi (3,350 điểm)
0 phiếu
地区での満足されていない対処に向けのアパート
đã trả lời 25 Tháng 1, 2013 bởi Hoan Le (460 điểm)
...