Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,802 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,395 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

そこで知ったことなのですが、人間は、起こって いるすべてのことを見たり、感じ たりするのではなく、そのほんの一部の情報のみを処理するということ です。

0 phiếu
đã hỏi 24 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi hayashi (1,630 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu
"Cũng từ đó mà tôi biết được là, con người không phải xem hay cảm nhận toàn bộ những gì đang xảy ra mà chỉ xử lý vỏn vẹn một phần thông tin trong đó mà thôi."
đã trả lời 25 Tháng 5, 2011 bởi yuchj (8,390 điểm)

Các câu hỏi liên quan

...