Đăng nhập
 • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bài học: Ngữ pháp *~上で/*~後で

0 phiếu

 

はじめに: 
- Bài học này cũng cấp cho bạn một cách biểu đạt tiếng Nhật thông dụng. 
- Để bạn tự hiểu sâu bằng tiếng Nhật gốc, phần tiếng việt chỉ mang tính phụ đề. 
- Để bài học hiệu quả, hãy đặt ít nhất một câu (tiếng nhật và phần dịch tiếng việt) với mẫu biểu đạt này vào phần trả lời.	
- Chú ý: 
	+ Với câu hỏi có từ khóa [Bài học:] phần trả lời chỉ dành để đặt câu. Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi liên quan.
	+ Bạn có thể nhận xét, góp ý bài làm của bạn bè vào phần bình luận dưới mỗi câu trả lời tương ứng (Và ngược lại).

接続:
名詞: の  + 上で
動詞:原形 
名詞: の  + 後(で)
動詞:た形   上(で)

会話:
銀行:御融資の件ですが、私の一存では決め兼ねます。本店の審査を仰いだ上で、お返事を差し上げます。
社長:そこをなんとか・・・。私も今回ばかりは無理を承知の上で、お願いに伺っています。
銀行:本店とも相談はしてみますが、御期待にそえるかどうかは、ここでは何とも申し上げようがございません。

銀行:Về vấn đề vay vốn thì với một mình tôi thì khó có thể quyết định. Sau khi phía tổng công ty xem xét, tôi mới có thể trả lời ông.
社長:Về phần đó thì xin làm ơn… Tôi cũng biết lần này là rất khó nên mới nhờ giúp đỡ.
銀行:Tôi sẽ thử hỏi xem phía tổng công ty, nhưng có thể đáp ứng được nhu cầu của ông hay không thì lúc này đây tôi không thể nói gì được.

解説:
 「~上で」は二つの使い方があって、前が動詞で「原形」の時は「~する場合~」(方面・分野)を意味し、「た形」の時は「~た‐あとで」と同じ意味になります。ただし、前が名詞のときは文脈から理解するしかありません。
 なお、「~た‐上で」は人の意志動作を強調するので、自然現象や状態発生には使えませんし、「~た‐上で/~た‐後で」は継続事態を表すときには使えません。例えば「~てから」「~た‐後で」「~た‐上で」を比較すると、以下のような違いがあります。
 風呂に入ってから(・た後で/・た上で)、寝た。  <動作発生>
 家に帰ってから(・た後で/×た上で)、雨が降り出した。<状態発生>
 離婚してから(×た後で/×上で)、ずっと一人暮らしだ。<継続事態>

「~上で」có 2 cách dùng, một là đi theo động từ nguyên mẫu mang nghĩa “trong trường hợp”, hai là đi với động từ chia thể た mang nghĩa “sau khi”. Thế nhưng, nếu đi với danh từ thì nghĩa sẽ tùy thuộc vào văn cảnh.
Ngoài ra, 「~た-上で」do mang nghĩa nhấn mạnh hành động mang tính ý chí của con người nên không thể dùng cho các hiện tượng tự nhiên hoặc tự phát, hơn nữa, 、「~た‐上で/~た‐後で」cũng không được dùng cho trạng thái liên tục. So sánh 「~てから」「~た‐後で」「~た‐上で」khác nhau như sau:
	Sau khi đi tắm, tôi ngủ. (hành động phát sinh)	Sau khi đi tắm, tôi ngủ. (hành động phát sinh)
	Sau khi về nhà, trời đổ mưa. (trạng thái phát sinh)	Sau khi về nhà, trời đổ mưa. (trạng thái phát sinh)
	Sau khi li hôn, tôi vẫn cứ sống một mình. (tình trạng liên tục)	Sau khi li hôn, tôi vẫn cứ sống một mình. (tình trạng liên tục)

例文:
1.辞書は言葉を学習する上で欠かせないものだ。
1. Từ điển là thứ không để thiếu khi học từ vựng.

2.形の上では夫婦でも、実際は家庭内別居というケースが増えている。
2. Những trường hợp về hình thức thì là vợ chồng, trên thực tế thì trong nhà lại sống riêng ngày càng nhiều.

3.先の事件は、法律の上では犯罪にならなくても、道義的責任は免れない。
3. Vụ án vừa rồi, về mặt pháp luật thì đó không xử tội nhưng trách nhiệm về mặt đạo đức thì không thể tránh được.

4.この問題は拙速な結論は避け、慎重に検討した上で(⇔後で)ということでいかがでしょうか。
4. Vấn đề này chúng ta hãy tránh kết luận vội vàng mà hãy xem xét thận trọng được chứ.

5.採用か否かは面接の上(⇔後で)、決めることにする。
5. Chúng tôi sẽ quyết định có tuyển hay không sau khi phỏng vấn.

例題:
1) 買う(か否か/や否や)は、実物を(見る/見た)上で決める。先ず品物を見せて(くれ/あげ)たまえ。
2) いかに酔っ(ている→  )とはいえ、あのような暴言は酒の上で( )過ちで済むこと(だ→   )。
đã hỏi 15 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
sửa nội dung 19 Tháng 5, 2011 bởi macjanh

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
0 câu trả lời 2,087 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 987 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 762 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 777 lượt xem
...