Đăng nhập
 • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bài học: Ngữ pháp ~一方だ/~ばかりだ

0 phiếu

 

はじめに: 
- Bài học này cũng cấp cho bạn một cách biểu đạt tiếng Nhật thông dụng. 
- Để bạn tự hiểu sâu bằng tiếng Nhật gốc, phần tiếng việt chỉ mang tính phụ đề. 
- Để bài học hiệu quả, hãy đặt ít nhất một câu (tiếng nhật và phần dịch tiếng việt) với mẫu biểu đạt này vào phần trả lời.	
- Chú ý: 
	+ Với câu hỏi có từ khóa [Bài học:] phần trả lời chỉ dành để đặt câu. Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi liên quan.
	+ Bạn có thể nhận xét, góp ý bài làm của bạn bè vào phần bình luận dưới mỗi câu trả lời tương ứng (Và ngược lại).

接続:
名詞 : の  + 一方だ
動詞 : 原形    ばかりだ (*名詞接続不可)
ナ形容詞:~になる
イ形容詞:~くなる
(注:「まじめ一方」 のような慣用的言い方もある)

Danh từ : の  + 一方だ
Động từ : Nguyên mẫu    ばかりだ (*Không đi với Danh từ)
Tính từ Na:~になる
Tính từ I:~くなる
(Lưu ý: Còn có cách nói mang tính thành nhữ như「まじめ一方」)

会話:
李 :産業活動の発展は目覚ましいけど、その反面で、公害は年々ひどくなるばかりだね。
良子:ほんとうね。海も川も汚れていく一方だし、森林破壊、酸性雨、砂漠化、地球温暖化と問題は山積みだわ。
李 :早く手を打たないと地球に生き物が住めなくなってしまうね。でも環境か開発か、難しい問題だなあ。

Lý: Các hoạt động công nghiệp phát triển đáng ngạc nhiên thật, nhưng ngược lại thì ô nhiễm mỗi năm lại càng nghiêm trọng hơn nhỉ.
Ryouko: Ừ. Nước biển và nước sông ngày càng dơ, rồi nhiều những vấn đề như phá rừng, mưa axit, sa mạc hóa, trái đất nóng lên.
Lý: Không mau tìm cách giải quyết thì sinh vật không còn sống được trên trái đất này mất. Nhưng mà, cũng khó để chọn giữa môi trường và khai phá nhỉ.

解説:
 「~一方だ/~ばかりだ」は変化を表す語につき、変化が一つの方向に進行していること表します。
 ただし、「~一方だ」はいいことにも、良くないことにも広範に使えますが、「~ばかりだ」は「程度が~過ぎる」という語感をもっていて、例文3のようにいい傾向に使うと不自然になります。また、「~ばかりだ」は例文1のように名詞に接続する形がありません。

「~一方だ/~ばかりだ」 là những từ thể hiện sự thay đổi, vì vậy nó mang nghĩa một sự biến đổi theo một chiều hướng nào đó.
Tuy nhiên, 「~一方だ」có thể dùng trong cả ý tích cực lẫn tiêu cực, còn 「~ばかりだ」mang sắc thái “quá nhiều” nên không dùng cho những khuynh hướng tích cực như ví dụ 3. Hơn nữa, 「~ばかりだ」cũng không đi với danh từ như trong ví dụ 1.

例文:
1.今年に入り、株価は下落の一方(×ばかり)だ。
Năm nay, giá cổ phiếu cứ tuột dốc.

2.給料は下がる一方(⇔ばかり)、物価は上がる一方(⇔ばかり)、これじゃやっていけないよ。
Lương thì giảm mà vật giá thì tăng. Cứ như vậy chẳng thể nào làm tiếp được đâu.

3.彼はまじめ一方(×ばかり)の人で、よく言えば仕事一筋の人ですが、融通の利かないところが難点ですね。
Anh ta là một người rất nghiêm túc, nói cho đúng thì là người rất chuyên tâm trong công nghiệp, nhưng có khuyết điểm là không được linh hoạt.

4.老後のことを考えると、不安は募るばかり(⇔一方)だ。
Cứ nghĩ đến tuổi già thì tôi lại càng thấy lo lắng.

5.ストレスが原因とみられる心の病気は、ますます深刻化するばかり(⇔一方)だ。
Những căn bệnh về tim mà nguyên nhân được xem la do căng thẳng ngày một trở nên nghiêm trọng.

例題:
1) 景気は落ち込む(だけ/ばかり)、雇用不安は増す(だけ/ばかり)で、明るい材料が(見あたる→   )。
2) 地球人口は年々増える一方( )、21世紀の前半には百億を(越す→ )そう( )勢いだ。
đã hỏi 9 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
0 câu trả lời 987 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 802 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 317 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 905 lượt xem
...