Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

はるかに nghĩa là gì vậy?

0 phiếu
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
sửa nội dung 9 Tháng 5, 2011 bởi macjanh

1 câu trả lời

0 phiếu
はるかに {遥かに} {far off} {in the distance} {long ago} {far} , xa, xa xôi, xa xăm, (xem) cry, xa, nhiều, (xem) as, (xem) away, (xem) near, rộng khắp, khắp mọi nơi, không khi nào tôi..., không đời nào tôi..., không chút nào, (xem) go, xa bao nhiêu; tới chừng mức nào, tới một chừng mức mà; dù tới một chừng mức nào, tới một mức độ như vậy, xa đến như vậy, cho đến đây, cho đến bây giờ, nơi xa; khoảng xa, số lượng nhiều {by far} {far and away}
đã trả lời 9 Tháng 5, 2011 bởi livelikewind (6,390 điểm)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 724 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 345 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 975 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
...