Đăng nhập
 • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bài học: Ngữ pháp ~如何だ/~如何で/~如何によらず

+1 phiếu

 

はじめに: 
- Bài học này cũng cấp cho bạn một cách biểu đạt tiếng Nhật thông dụng. 
- Để bạn tự hiểu sâu bằng tiếng Nhật gốc, phần tiếng việt chỉ mang tính phụ đề. 
- Để bài học hiệu quả, hãy đặt ít nhất một câu (tiếng nhật và phần dịch tiếng việt) với mẫu biểu đạt này vào phần trả lời.	
- Chú ý: 
	+ Với câu hỏi có từ khóa [Bài học:] phần trả lời chỉ dành để đặt câu. Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi liên quan.
	+ Bạn có thể nhận xét, góp ý bài làm của bạn bè vào phần bình luận dưới mỗi câu trả lời tương ứng (Và ngược lại).
	
接続:
名詞: × + (の)如何だ    ①
     (の)如何で
     (の)如何によって
名詞: × + (の)如何にかかわらず ② 
     (の)如何によらず

会話:
小孫:模擬試験の結果の如何によらず、志望校を受験したいんですが、間に合うでしょうか。
先生:君のこれからの努力如何で決まる思うよ。まだ、2ヵ月以上もあるからね。
小孫:ということは、可能性があるということですね。最善を尽くしてみます。

Tiểu Tôn: Thầy ơi, em muốn thi tuyển vào trường em chọn cho dù kết quả thi thử như thế nào, không biết còn kịp không thầy?
Thầy: Thầy nghĩ tùy thuộc vào nỗ lực của em từ bây giờ. Vì vẫn còn hơn hai tháng mà.
Tiểu Tôn: Vậy tức là vẫn có khả năng phải không thầy. Em sẽ cố gắng hết sức.

解説:
 「如何」は「どうであるか」を意味する漢語で、根拠を示す助詞の「~で/~によって」と結びつくと「~ かどうかによって決まる」という意味を表し、「~に関係なく」を意味する「~にかかわらず」、「~によらず」や「~を問わず」」と結びつくと「 ~がどうかに関係なく~」という意味を表すようになります。
 この「如何」は例文中のもののほかにも慣用句がいくつかありますから、一緒に覚えた方がいいでしょう。
 如何せん:如何せん、もはや救う手段がない。
 如何ともしがたい:こうなっては如何ともしがたい。
 如何にかかっている:成功するかどうかは、努力如何にかっている。

「如何」mang nghĩa “ra sao”, khi kết hợp với「~で/~によって」thể hiện căn cứ, nó mang nghĩa “tùy theo ~ ra sao mà quyết định”, kết hợp với những từ thể hiện “mặc dù, không liên quan gì đến ~” như「にかかわらず」、「~によらず」và「~を問わず」」, nó mang nghĩa “không cần biết ~ ra sao”.
Ngoài ra, 「如何」còn dùng kết hợp mang tính thành ngữ như:
 如何せん:hết cách rồi。(いかんせんcòn có nghĩa 残念ながら)
 如何ともしがたい:không thể làm gì khác được。
 如何にかかっている:tùy thuộc vào。


例文:
1.その会社に就職するかどうかは、給料如何ですねえ。
Có làm ở công ty hay không thì cũng còn tùy vào lương.

2.酒というのは飲み方如何で、毒にもなり薬にもなる。
Rượu có thể trở thành chất nghiện cũng có thể trở thành thuốc tùy thuộc vào cách uống.

3.今後の君の態度如何では、懲戒解雇もあり得ることを忘れるな。
Đừng có mà quên là tùy vào thái độ về sau của cậu ra sao mà cậu có thể bị buộc thôi việc đó.

4.理由の如何を問わず(⇔如何によらず/如何にかかわらず)、暴力はよくない。
Không cần biết lý do là gì, bạo lực là không đúng.

5.今更そんなことを言われても、もう、手遅れだ。如何ともしがたいよ。
Tới giờ thì có nói gì cũng đã trể rối. Không thể làm gì khác được.

例題:
1) 勝敗(が/の)如何(によって/にかかわらず)、両チームの健闘は讃えられる(はず/べき)だろう。
2) 業績如何( )降職も(ある→  )得る人事制度が企業に(導入される→   )始めた。
đã hỏi 27 Tháng 4, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu

cấu trúc ngữ pháp này ở đâu vậy??sao mình chưa thấy nhỉblush

đã trả lời 3 Tháng 5, 2011 bởi kenko (340 điểm)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 802 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,850 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 317 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 905 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 873 lượt xem
...