Đăng nhập
 • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bài học: Ngữ pháp ~以上(は)

+1 phiếu

 

はじめに: 
- Bài học này cũng cấp cho bạn một cách biểu đạt tiếng Nhật thông dụng. 
- Để bạn tự hiểu sâu bằng tiếng Nhật gốc, phần tiếng việt chỉ mang tính phụ đề. 
- Để bài học hiệu quả, hãy đặt ít nhất một câu (tiếng nhật và phần dịch tiếng việt) với mẫu biểu đạt này vào phần trả lời.	
- Chú ý: 
	+ Với câu hỏi có từ khóa [Bài học:] phần trả lời chỉ dành để đặt câu. Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi liên quan.
	+ Bạn có thể nhận xét, góp ý bài làm của bạn bè vào phần bình luận dưới mỗi câu trả lời tương ứng (Và ngược lại).
	
接続:
*~以上(は)

名詞  :である    +  以上(は)
動詞・形容詞:普通形<ナ形ーな>

Danh từ  :である    +  以上(は)
Động từ, tính từ:普通形<ナ形ーな>

会話:
李 :日本人は「イエス」と「ノー」がはっきりしなくて困るよ。来る前に想像していた以上だ。
良子:以心伝心、察しの文化と言われる由縁ね。でも、「郷に入れば郷に従え」よ。
李 :なるほど、日本語を勉強する以上は、日本の文化も学ばなくちゃね。

Lý: Người Nhật chẳng chịu nói rõ “vâng” và “không” gì cả, phiền thật. Nó hơn cả tưởng tượng của tớ trước khi đến Nhật nữa.
Ryouko: Đó là cái mà người ta gọi là văn hóa của tâm linh tương thông, văn hóa quán sát ấy. Cơ mà, nhập gia thì phải tùy tục chứ.
Lý: Ừ nhỉ, đã là học tiếng Nhật rồi thì cũng phải học cả văn hóa Nhật.

解説:
 「~以上(は)」は「~だから、当然・必ず ~」という意味を表す原因・理由表現で、文末には「~なければならない/~べきだ」(→文型382)や「~つもりだ」、「~たい」などの義務や意志・希望、「~はずだ」、「~にちがいない」などの断定判断が多く使われます。この場合は「~からにはや」「~上は」と同義表現となります。
 しかし、「~以上」は因果関係がなくても、既定条件の場合に広く使えます。例えば、下の例文は条件(仮定)を表していますが、この場合、「~からには/~上は」は使えません。
 *あなたの同意がない以上(=なければ)、無断で掲載することはない。

「~以上(は)」là từ thể hiện nguyên nhân “vì ~, nên đương nhiên (nên phải)”, cuối câu thường là những từ thể hiện sự phán đoán, suy đoán như 「~はずだ」、「~にちがいない」và những từ thể hiện ý muốn, ý nguyện, nghĩa vụ như 「なければならない/~べきだ」(→文型382)「~つもりだ」、「~たい」. Trong trường hợp này, sắc thái nghĩa giống như「~からにはや」「~上は」. 
Tuy nhiên, 「~以上」còn dùng được trong trường hợp điều kiện giả định, không nguyên nhân kết quả. Như trường hợp thể hiện sự giả định sau, 「~からには/~上は」 không thể dùng thay thế được: Nếu không có sự đồng ý của anh, chúng tôi sẽ không tự ý đăng bài.


例文:
1.お話はわかりました。この件については、私どもが引き受けた以上、大船に乗ったつもりでいてください。
Chúng tôi đã rõ. Về việc này, khi chúng tôi đã nhận rồi thì các anh hãy cứ yên tâm.

2.こうなった以上は、もう他に方法はない。
Việc trở nên như vậy thì là không có cách nào khác cả.

3.一旦契約書にサインをした以上、君の責任は避けられない。
Một khi đã ký hợp đồng rồi thì trách nhiệm của anh không còn trốn tránh trách nhiệm vào đâu được.

4.彼がやらせてほしいと言う以上、見込みがあってのことだろう。やらせてみたらどうか。責任は私が負う。
Vì anh nói ta là cứ giao cho anh ta mà, phải có hy vọng thì mới được chứ. Hãy cứ để anh ta làm xem sao. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu.

5.私に刃向かう以上、それなりの覚悟はあるんだろうね。
Vì chống đối lại tôi thì chắc cũng phải có tâm lý chuẩn bị trước nhỉ.

例題:
1) 父親(の/である)以上、娘がつきあっている相手(を/に)無関心では(いられる/いられない)よ。
2) 闘う以上、(負ける→   )たくないと思う( )は人情だ。負ける( )わかっているなら、最初( )( )闘わないことだ。これを「逃げるが勝ち」という。
đã hỏi 27 Tháng 4, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
sửa nội dung 27 Tháng 4, 2011 bởi macjanh

1 câu trả lời

0 phiếu
Keep on your good work!
đã trả lời 5 Tháng 5, 2011 bởi coquan1120 (340 điểm)
Cám ơn đã động viên Mạc Danh, 1 thành viên tích cực của Tenkana team. Tuy nhiên, để thực hiện những bài học hữu ích này, còn một thành viên "giấu mặt" nữa. Hi vọng sẽ có lúc giới thiệu với mọi người.

Nhưng trước mắt, Tenkana sẽ cố gắng mang tới các bạn đầy đủ hơn 500 đầu mục ngữ pháp thông dụng. Chắc đủ để các bạn lấy 1Kyu nếu học chọn vẹn :D

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 802 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 873 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,850 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 317 lượt xem
...