Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Nhờ mọi người hỗ trợ dịch câu trong minna tring cấp: こうして、 ロボコンによる教育は、生徒たちを精神的に生長させる人人間教育としても注目されるようになった。

0 phiếu
Mình dịch nhưng thấy k ổn và k chính xác.
"Như vậy, giáo dục nhờ vào Robocon thì được xem như là giáo dục con người, làm cho học sinh trưởng thành về tinh thần."
Nhờ mọi người xem hộ cảm ơn mn.
đã hỏi 18 Tháng 3 bởi Hành hâm (120 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu

Như vậy, vic giáo dc bng Robocon còn gây được s chú ý bng vic giáo dc nhân cách và nuôi dưỡng tâm hn hc sinh.

đã trả lời 19 Tháng 3 bởi Khách

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
...