Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

mọi người chỉ giúp e câu này với ạ

0 phiếu
仕事のやり方を変えたら、大きな問題は。。。

1.立たなくなった 

2.起きなくなった 

3.始まらなくなった 

4.開かなくなった

Chọn câu nào và nghĩa như thế nào ạ
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

tui nghĩ là chọn 2.起きなくなった  nhá. Nghĩa là:

Nếu như chúng ta thay đổi cách làm việc thì vấn đề lớn sẽ không xảy ra nữa. 

đã trả lời 2 Tháng 10, 2017 bởi Diệu Linh (590 điểm)
...