Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,606 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Mọi người ơi , dịch giúp em câu này với ạ: 環境庁は1975年に、公害対策基本法に基づき、住宅密集地では70デシベル、以下を目標値とする騒音基準を示したが、1985ねんには暫定値亜として75デシベル以下とする一時的な緩和を行った。

0 phiếu
đã hỏi 11 Tháng 6, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Hành (120 điểm)
sửa nội dung 11 Tháng 6, 2017 bởi Hành

1 câu trả lời

0 phiếu
Vào năm 1975, cục môi trường đã dựa trên luật cơ bản về chống xâm hại lợi ích công cồng và đưa ra tiêu chuẩn về tiếng ồn ở khu vực dân cư đông đúc là dưới 70 Decibel. Tuy nhiên, vào năm 1985, giá trị đó được tạm thời thay đổi thành dưới 75 Decibel
đã trả lời 19 Tháng 3 bởi Khách

Các câu hỏi liên quan

...