Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,606 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Mọi người dịch dùm e câu sau ạ: 頭の中に具体的に理想の自分がイメージできたら、立っている位置を変えて、今の、つまりイメージ中では過去の自分と向き合うのです. Cám ơn mọi người nhiều ^^

0 phiếu
ありがとうございます。
đã hỏi 7 Tháng 6, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

Bn hãy tưởng tượng trong đu mt cách chi tiết v mt hình mu lý tưởng ca chính bn thân mình, sau đó hoán đi v trí vi con người đó. Hin ti, bn là con người lý tưởng, hãy đi mt vi con người trước đây ca mình.

đã trả lời 19 Tháng 3 bởi Khách
...