Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Mọi người dịch dùm e từ này ạ, 電話嫌い, dịch là ghét điện thoại đúng k ạ, cảm ơn mọi người ^^

0 phiếu
đã hỏi 24 Tháng 5, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
Đúng rồi bạn ạ
đã trả lời 25 Tháng 5, 2017 bởi Nguyen My Linh (480 điểm)
...