Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Mn cho mình hỏi là と言っていましたvà と言いました có gì khác nhau?

0 phiếu
đã hỏi 10 Tháng 5, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách

2 Câu trả lời

0 phiếu
「と言いました」 diễn tả sự thật . còn「と言っていました」diễn tả truyền ngôn , vì thế hay được sử dụng trong báo cáo. trên thực tể người nhật ít sử dụng .
đã trả lời 11 Tháng 5, 2017 bởi SuSu Nguyễn (260 điểm)
0 phiếu
と言っていました là truyền đạt lời nhắn của của người thứ 3,còn 言いました là trích dẫn lời nói của người thứ 3
đã trả lời 11 Tháng 5, 2017 bởi Moon Phạm (140 điểm)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 457 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 757 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 304 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 378 lượt xem
...