Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hoàng Minh Tuấn chuyển sag tiếng nhật kanji, kanakata đọc ntn vậy

0 phiếu
đã hỏi 16 Tháng 11, 2016 trong Làm thế nào để...? bởi Tuấn

1 câu trả lời

0 phiếu
tên mình là Hoàng Minh Tuấn
đã trả lời 16 Tháng 11, 2016 bởi Tuấn

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời 1,472 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
...