Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,606 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các bạn giúp mình dịch câu này với: 時間すらがはっきりと見えたように思える瞬間が、我々にはあり得るのだ。そうし た事実を人生の一部としてさりげなく織り込むことが出来たとき、我々は幸福の手触 りをほんの少しだけでも知っていることになるだろう。

0 phiếu
đã hỏi 8 Tháng 3, 2016 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
Thấy cũng chưa chuẩn lắm, mình dịch tạm thế này:

"Ai cũng những thời khắc dường như có thể nhìn thấy rõ thời gian trôi. Khi nó trở thành một phần của cuộc sống thì chúng ta nhận ra ra một chút rằng chúng đã đã chạm tay vào sự hạnh phúc"
đã trả lời 19 Tháng 3 bởi Khách

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
2 câu trả lời 550 lượt xem
...