Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,623 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Cho mình hỏi, không thi N5 mà trực tiếp thi N4 được không?

0 phiếu
đã hỏi 25 Tháng 11, 2015 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi Sayuri

1 câu trả lời

0 phiếu
Được bạn,theo mình biết thì không có qui định là phải có bằng N5 rồi mới thi N4

Nhật ngữ Jellyfish Education TP.HCM: https://www.facebook.com/JellyfishEducationHCM/
đã trả lời 27 Tháng 11, 2015 bởi jellyfish (220 điểm)
...