Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Cho mình hỏi câu này dịch thế nào vậy ạ? 「…そういう質問をされて、自分が長いあいだ、人に「どう生きて欲しい」などと願ったりすることから遠いところにいたんだな、ということに気がついたのです。」

0 phiếu
đã hỏi 18 Tháng 11, 2015 bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu

...Khi được hi câu hi này, tôi đã nhn ra rng mình đã sng khác xa so vi nhng gì mình mun người khác sng.

đã trả lời 19 Tháng 3 bởi Khách
...