Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 582 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
13 câu trả lời 42,737 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 383 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,422 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 24,844 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,231 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 285 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 353 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,925 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 208 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,309 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 3,066 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 707 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...