Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,692 câu hỏi

3,859 câu trả lời

2,782 bình luận

3,189 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,080)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,370)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
8 câu trả lời 7,532 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 696 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 138 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 68 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...