Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
13 câu trả lời 42,412 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 196 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,175 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,711 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,518 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 322 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 689 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 344 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,211 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,762 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 448 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...