Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,800 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây bởi contactakaricity (400 điểm)
+1 phiếu
1 câu trả lời 29 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 25,100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,720 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...