Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.
Tra từ trên Tenkana-Chat
→Hướng dẫn dùng Tenkana-Chat←

3,683 câu hỏi

3,841 câu trả lời

2,781 bình luận

3,169 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,080)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,170)
livelikewind
(6,370)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 137 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 16,742 lượt xem
–1 phiếu
1 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
6 câu trả lời 7,122 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 631 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,519 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...