Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,724 câu hỏi

3,879 câu trả lời

2,801 bình luận

3,231 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
12 câu trả lời 40,428 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 11,447 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 5 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,598 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...